Przyspieszamy!

Od teraz najczęściej zamawiane produkty drukujemy szybciej!

Zmniejszamy nakłady

Teraz ulotki, wizytówki, plakaty i papier firmowy także w niskich nakładach!

Tniemy ceny!

Obniżyliśmy ceny najczęściej zamawianych wydruków.

Roll-up'y i X-bannery

Nowe produkty w ofercie!

sprawdź!

Zamawiaj wydruki nie ruszając się z biura!

Złóż zamówienia online!

DOSTAWA GRATIS!

Wszystkie produkty dostarczamy bez dodatkowych kosztów
na terenie całego kraju!

Regulamin

drukarni Wydruki Online

1. Postanowienia ogólne

 1. Drukarnia Internetowa Wydruki Online działająca pod adresem internetowym http://wydrukionline.com.pl prowadzona jest przez Studio Graficzne PIOTROWSKI z siedzibą przy ul. Cebertowicza 5/49, 80-809 Gdańsk, NIP: 9570913104, które jest jej wyłącznym Administratorem i Właścicielem.
 2. Drukarnia Internetowa Wydruki Online prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem serwisu internetowego.
 3. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do produktów i usług zlecanych w Studio Graficznym PIOTROWSKI oraz Drukarni internetowej Wydruki Online.

2. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem e-mailowym, w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 2. Złożenia zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem się i zaakceptowanie Regulaminu Drukarni Internetowej Wydruki Online oraz wyrażeniem zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., poz. 926 z późn. zm.).
 3. W celu złożenia zamówienia należy wysłać e-mail na adres zamowienia@wydrukionline.com.pl , w którym należy określić rodzaj zamawianego produktu wraz ze szczegółową specyfikacją (podając wybrany format, nakład, rodzaj podłoża, rodzaj druku, ilość kolorów oraz sposób wykończenia) oraz podać dane do faktury i adres na który ma zostać wysłana paczka z zamówieniem. Do zamówienia należy dołączyć plik z projektem do druku. Można go załączyć do wiadomości e-mail lub przesłać na serwer ftp.
 4. Wysłanie wiadomości e-mail ze specyfikacją wybranego produktu jest równoznaczne ze złożeniem zamówieniem.
 5. Zamówienia w Drukarni Internetowej Wydruki Online składać można w każdym czasie.
 6. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji plików i wysłania odpowiedzi z informacją o przyjęciu do realizacji zamówienia przez Drukarnię Internetową Wydruki Online. Czas realizacji podany jest zawsze licząc tylko dni robocze. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 00:00-11:59, natomiast w przypadku złożenia zamówienia w godzinach 12:00-23:59, dzień zerowy rozpoczyna się następnego dnia.
 7. Celem rozpoczęcia procedury realizacji zlecenia należy: dla każdego zlecenia podać specyfikację, przesłać lub wgrać na ftp plik zawierający materiały do druku oraz dokonać płatności.
 8. Terminy realizacji zleceń przypisane są poszczególnym rodzajom produktów dostępnych w Drukarni Internetowej Wydruki Online.

3. Przygotowanie własnych materiałów do druku

 1. Drukarnia Internetowa Wydruki Online nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez klienta.
 2. Drukarnia Internetowa Wydruki Online nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostarczonych przez klienta materiałach, jak również za dostarczenie materiałów niezgodnych ze specyfikacją dostępną na stronie Drukarni Wydruki Online, a tym samym za powstałe błędy w druku, będące ich następstwem. Tym samym przesłanie przez Zamawiającego materiałów obarczonych błędami nie podlega reklamacji i podlega realizacji w przesłanej przez Zamawiającego formie.
 3. W przesłanym przez klienta pliku dokonujemy automatycznych napraw i zmian:
  – Elementy RGB oraz Pantone zamieniamy do przestrzeni barwnej CMYK.
  – Poziom nafarbienia powyżej 310% (CMYK) zmniejszamy do wartości 300%.
 4. Drukarnia Internetowa Wydruki Online nie odpowiada za różnice wynikające między kolorystyką wyświetlanego pliku na monitorze klienta, a wydrukowanym produktem.
 5. Materiały przesłane do druku powinny być starannie przygotowane według specyfikacji zawartej na stronie Wydruki Online.
 6. W pracach dwustronnych ważne jest prawidłowe określenie orientacji względem siebie awersu i rewersu pracy. Obrót stron odbywa się przez markę boczną względem osi Y.
 7. Wszystkie dokonywane przez Wydruki Online korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji (poprzez e-mail).
 8. Drukarnia Internetowa Wydruki Online nie ponosi odpowiedzialności za wgrane na serwet ftp pliki graficzne. Po realizacji zamówienia pliki przesłane na serwer ftp Drukarni Internetowej Wydruki Online są automatycznie usuwane.

4. Forma płatności

 1. Za zamówione towary Kupujący zobowiązuje się dokonać przedpłaty przelewem na podstawie wcześniej wystawionej i przesłanej faktury – bez dodatkowych kosztów.
 2. Możliwa jest także płatność przy odbiorze w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy, jeśli kwota do zapłaty nie przekracza 500 zł brutto.

5. Reklamacje za przesyłki (dostawy kurierskie)

 1. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dnia od daty odbioru przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczenia.
 2. Dostarczony towar winien być rozpakowany w obecności przewoźnika natychmiast po jego otrzymaniu.
 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej zabezpieczenia oraz dyspozycji Drukarni Internetowej Wydruki Online do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy odnotować na dokumencie przewozowym oraz sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika natychmiast po otrzymaniu towaru.

6. Odpowiedzialność za zamówienia

 1. Termin złożenia reklamacji upływa 7 dnia od dostarczenia Zamówienia.
 2. Reklamacje winny być przesyłane e-mailowo na adres zamowienia@wydrukionline.com.pl .
 3. Drukarnia Internetowa Wydruki Online nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamówień obarczonych błędami, na skutek niewłaściwego, wadliwego przygotowania prac przez Zamawiającego, zarówno odnośnie treści, jak i jakości, jak również błędów w pracach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU

jak przygotować pliki

TERMINY REALIZACJI

czas dostawy wydruków